REGULAMIN ZAKUPU VOUCHERÓW PODARUNKOWYCH

Niniejszy regulamin określa zasady zakupu voucherów podarunkowych na stronie internetowej www.itsatrapcracow.pl prowadzone przez Sprzedającego. Sprzedającym jest firma EXTERASYS Paweł Olejniczak z siedzibą w Węgrzcach przy ul. Warszawskiej 15 zarejestrowaną pod numerem NIP: 6782945449, REGON: 120691149 zawana także zamiennie „Usługodawcą”.

§ 1 Definicje

§ 2 Zasady ogólne

§ 3 Składanie zamówień

§ 4 Koszty i termin wysyłki

§ 5 Płatności

§ 6 Odstąpienie od umowy

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

§ 8 Postanowienia końcowe